Projektový management


9 kroků

4,2/5

1000 Kč/měsíc
Aplikováno minimálně u 5 firem.

Znalostní linie Projektový management je určený pro vedoucí projektu. Zaměřuje se na nejdůležitější aktivity od zahájení projektu, specifikace zadání, vytvoření synergií pro dosažené nejlepších výsledků, plánování, řešení rizik na projektu, průběh realizace až po vyhodnocení projektu. Naučte se používat nejdůležitější metody řízení projektu. Dovíte se, jak efektivně vést a motivovat projektové tým. Získáte šablonu/vzor projektového řízení.

Znalosti získáváte v na sebe navazujících krocích a jejich aplikací v praxi. Každý krok obsahuje minimálně 3 nové znalosti. Studium Vám vezme 10 minut a pak hned klikněte na tlačítko PROSTUDOVÁNO. Od té doby Vám běží 7 denní lhůta, ve které znalosti uplatněte ve své praxi. Během týdne klikněte na ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU a zaškrtněte odpověď nebo ji vypište. Některé odpovědi kontroluje autor linie. Bude-li odpověď správně, už jen zapíšete do MOJE POZNATKY, jakou zkušenost jste získali v praxi. Systém Vás pustí do dalšího kroku. Autor linie Vás sleduje a kdykoli s ním můžete konzultovat specifické případy. Po ukončení obdržíte osvědčení o studiu.

Ing. Jiří Střelec

Poradce roky vedl projekty od malých až po velké za desítky milionů korun. Připravil speciální výcvikový program pro vedoucí projektu.

Pro zobrazení dalších informací je nutné přihlášení! Pokud ještě nemáte svůj účet, můžete se zaregistrovat.

Back to top