Co je cesta poznaní? EN

Vlastní poznání navazuje na Vlastní cestu

1. června 2016 byla oficiálně spuštěna první verze portálu www.vlastni-poznani.cz. Portál navazuje na 10 let provozovaný poradenský portál www.vlastnicesta.cz. Vlastní cesta vytvořila síť zkušených poradců z praxe. Nyní přichází logicky druhá etapa a to vytvoření heuristické sítě znalostí a zkušeností. Projekt založil Jiří Střelec. Znalostní sítě na www.vlastni-poznani.cz mohou tvořit jen praxí a zákazníky ověření poradci. Nejedná se o teoretiky, ale o poradce, kteří v praxi změnili náročné situace, jak osobní tak firemní, ve prospěch klienta. Naše práce je ověřována skutečnými referencemi, které musí sám klient napsat a souhlasit s jejich zveřejněním, viz Reference, jinak není možné je na portálu zveřejnit.

Smysl projektu – seberozvoj

Vlastní poznání je určeno aktivním pozitivním lidem, kteří se rozhodli sami se rozvíjet a měnit své okolí. Základem jsou praktické znalosti hned uplatnitelné v praxi. Jen to nestačí. Chceme-li se rozvíjet, jak třeba si ukotvit vlastní poznatky a zkušenosti, které jsme získali. Na nich stavět další životní i profesní dráhu. Vlastní poznání uživatelům umožňuje studovat zvolenou znalostní linii a tvořit si vlastní. Jen my sami získáváme unikátní zkušenosti, které umíme uplatnit. Náš seberozvoj je dán našim poznáním a zkušenostmi.

Tvoříme heuristickou síť znalostí

Po desítkách let praxe a stovkách zakázek z různých firem a oborů jsme se rozhodli sestavit síť znalostí. Takových, které jsou snadno a rychle použitelné. Nepotřebujete studovat řadu knížek a přemýšlet, jak teorii použít v praxi. To za Vás již udělali poradci a předkládají Vám znalosti, které fungují. Znalosti, které ze zkušeností víme, že potřebují majitelé, manažeři, specialisté i řadoví pracovníci. Všechny zde uvedené znalosti byly s úspěchem aplikovány v praxi. U každé linie vidíte číslo, které počítá firmy, ve kterých autor linie znalosti aplikoval. Každý podle svých aktuálních potřeb může získávat znalosti v linii, kterou si vybere. Linie jsou tvořeny krok za krokem tak, jak je třeba znalosti postupně chápat, abyste se dostali k úspěchu. Všechny linie společně tvoří heuristickou síť. Síť, kde by aktivním lidem měly docházet souvislosti pro zlepšení výkonu, spolupráce, vztahů apod.

Fungování projektu

Chcete se pustit do práce? Rozmyslete si, co chcete ve svém životě změnit. Co se chcete naučit. Podle toho si vyberte znalostní linii a zaregistrujte se. Od registrace jste postupně vedeni k dosažení nových praktických znalostí. Linii můžete ukončit získáním Osvědčení od autora linie a využít jej pro svého zaměstnavatele. Navíc ve své procházce po znalostní linii nejste sami. Neustále máte k dispozici autora linie. Můžete mu posílat své dotazy nebo si objednat konzultaci či speciální trénink. Jde přeci o to být skutečně profesionální.

Back to top