What benefits do you get?

Vše prověřené praxí

 • autoři linii sestavují jen ze zkušeností, které v praxi vedly k výsledkům
 • u každé linie je uvedený počet firem, ve kterých dané zkušenosti autor aplikoval
 • praxe si žádá činy a tak jsou znalosti oproštěny balastu
 • můžete hodnotit užitečnost obsahu každého znalostního kroku a dát autorovi zpětnou vazbu. Jde hlavně o to, jaká znalost je důležitá pro Vaši praxi.

Znalostní linie žijí 

 • autor na daných znalostech neustále pracuje. Objeví-li efektivnější cestu, znalostní linii aktualizuje.
 • postupně se budou linie vzájemně doplňovat a propojovat
 • potřebujete pro svůj tým speciálně upravenou linii?  Požádejte autora a připraví Vám linii na míru. Nikdo jiný než lidé z Vaší firmy a s Vaším souhlasem se do linie nedostane.

Autor je Vám k dispozici

 • u nás si nekoupíte e-learning, kde se již o Vás nikdo nestará
 • autor je Vám stále k dispozici
 • kdykoliv autorovi můžete napsat dotaz a on na něj odpoví (1)
 • autor je připraven na osobní konzultaci a pomoci Vám najít řešení Vašich konkrétních případů (2)

Autoři prošli výběrem Vlastní cesty

 • u nás nemůže kdokoliv přijít a napsat si znalostní linii, všichni autoři prošli výběrem Vlastní cesty
 • jedná se o poradce, kteří se neustále rozvíjí a myslí na úspěch svých zákazníků

Tvoříte si vlastní zkušenostní linii

 • každý pracujeme v jiném prostředí a s jinými lidmi. Můžeme mít odlišné zkušenosti. V průběhu získávání znalostí z linií si tvoříte vlastní zkušenostní linii.
 • vlastní linii si můžete vytisknout a vzít s sebou
 • linii si můžete kdykoliv doplňovat 
 • linii můžete konzultovat s autorem a upřesnit mu Vaše postřehy a situace

Získáte osvědčení nebo i certifikát

 • ukončíte-li znalostní linii, automaticky obdržíte osvědčení 
 • jste-li si jisti, že máte dobré znalosti linie, nechte se přezkoušet autorem a získejte certifikát (3)

Je na Vás, jak rychlí budete

 • nastudovat krok znalostní linie je hračka na cca 5–10 minut. Nejcennější však je použít znalosti v praxi. Na uplatnění máte 7 dní. 
 • je na Vás, jak budete rychlí ve studiu a aplikaci – max rychlost je 4 kroky za měsíc, dodržte je :-)

Kdykoliv můžete skončit nebo začít

 • nevyhovuje Vám linie, stačí když nezaplatíte platbu na další měsíc. Jen prosím počítejte, že údaje k neaktivním osobám bude uchovávat v databázi jen 1 rok
 • nemáte-li čas, přerušte studium a začněte třeba za měsíc tam, kde jste skončili

(1) prosím počítejte s tím, že naši autoři jsou denně v praxi u klientů, nemusí Vám odpovědět hned. Je-li to akutní zavolejte mu.  (2), (3) prosím projděte si obchodní podmínky a ceník

Back to top